همیار تورگاید
آزمون آنلاین راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی - تورگاید

آزمون آنلاین راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورگاید

آزمون آنلاین راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورگاید)   در آزمون آنلاین راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورگاید شما خود را به صورت آنلاین با استفاده از منابع مطرح شده برای این آزمون خواهید سنجید . تمامی سوالات مربوط به آزمون های جامع چند دوره هستند و در پایان آزمون جواب های درست و غلط مشخص […]

Price:  4,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
0